Mette Lønberg Jensen
/Logo.png
/kunstnere/MetteLoenberg.jpg
Mette Lønberg Jensen er uddannet pædagog og talepædagog og arbejder til dagligt på en SFO og en skole, hvor hun ud over relationsarbejdet som pædagog har implementeret sprogarbejde som en del af hverdagen. Hun anvender musik som en vigtig del af de aktiviteter, hun er primus motor for, og har gode erfaringer med det. Hun medvirkede med stor succes på Fejøs Festival 2018.

Mød os på de sociale medier  /Facebook.png