Ole Fogh Kirkebby
/Logo.png
/kunstnere/Ole_Fogh_Kirkeby.jpg
 
 Hvad er det for en hemmelighed, som musikken og sproget deler? Er vi i stand til at forstå den, og kan en sådan forståelse hjælpe os i vores praksis og i vores liv?
 Foredraget Onsdag kl 16.00 på Skolen, vil også forholde sig til Mendelsohns berømte udsagn, at musikken er for præcist et sprog til at kunne udtrykkes i ord, og vurdere, hvad det måtte kunne betyde.
Ole har i over 50 år spillet violin og bratsch og opfatter en dag som ufærdig, hvis han ikke har spillet en af Bachs sonater eller partita’er for soloviolin eller en af suiterne for cello (på bratsch).
Ole Fogh Kirkeby er født i 1947 og professor emeritus ved CBS med en uddannelsesbaggrund som mag.art. i idéhistorie og dr.phil. i filosofi. Som professor i ledelsesfilosofi, og direktør for Center for Kunst & Lederskab ved CBS, har han i en lang årrække arbejdet med nye perspektiver inden for ledelse, særligt med lederdyder, og med lederskabets værdigrundlag, herunder integrationen af lederskabet med kunstarterne, primært med musikken (han spiller selv stadigvæk violin og bratsch). 
Han har sat et unikt aftryk i Danmarks intellektuelle landskab og påvirket tusindvis af mennesker på sin vej i livet gennem sit virke som filosof, forfatter, underviser, ledelsesteoretiker, foredragsholder, terapeut og samtalepartner for ledere, og for mennesker i nød.
Listen over meritter og udtryksformer er nærmest udtømmelig. Ole har skrevet mere end 40 bøger og medvirket i utallige programmer på radio og TV. Han skrev nogle af de første bøger om AI på dansk i firserne. Fra halvfemserne skrev han flere bestsellere om lederskab, omfattende filosofiske værker med begivenheden i centrum, og to bind filosofiske fortællinger, skuespil, samt en enkelt kriminalroman.
Med hans insisteren på at tage erfaring, erkendelse og handling alvorligt i såvel individuel som samfundsmæssig kontekst, og hans optagethed af ordentlighed, menneskelighed og bæredygtighed (han var medlem af tænketanken Chora, med formålet at fremme resiliens), har han gennem årene udviklet en ledelsesfilosofisk teori, hvor begivenheden står i centrum af vores liv. Således har han videreudviklet den oldgræske samtaleform protreptik, der handler om at vende mennesket mod det væsentlige i livet gennem dialoger, der gør det til herre i sit eget hus og sætter det fri.
 
Mød os på de sociale medier  /Facebook.png